مراحل پیگیری کارت سوخت و دریافت خسارت بیمه بدنه خودرو

مراحل پیگیری کارت سوخت و دریافت خسارت بیمه بدنه خودرو

خودروها برای اینکه بتوانند بهترین شرایط تردد را در خیابان‌ها داشته باشند نیاز به دو بیمه نامه شخص ثالث و بیمه بدنه دارند. خب همانطور که می‌دانید بیمه بدنه به صورت اختیاری است و بیمه‌گزار با توجه به درخواست خود آن را تهیه می‌کند، اما همین بیمه نامه می‌تواند هنگام بروز حادثه‌های مالی در کنار راننده‌ها